Гідроелектростанція

Гідроелектростанція

Реферат:

Використання: в енергетиці, зокрема в конструкціях безгребельні гідроелектростанцій. Суть винаходу: гідроелектростанція передбачає розташування під дном річки 1 вздовж її русла будівлі у вигляді тунелю 2, у верхній частині якого в початковій його частині розміщені вертикальні турбінні водоводи 7, під вихідними отворами яких розташовані лопаті турбін 3. Потік води з річки 1 по турбінним водоводам 7 надходить на лопаті турбін 3, з’єднаних муфтами 4 з генераторами 5, які виробляють електроенергію. 1 мул.

Винахід відноситься до виробництва, перетворенню і розподілу електричної енергії.

Відома підземна гідроелектростанція, в якій не використовуються потенційні можливості щодо підвищення ККД та потужності.

Метою винаходу є підвищення ККД і потужності підземної гідроелектростанції, а також оберігання берега від можливих екологічних руйнувань.

Піддонах індеріваціонная гідроелектростанція в статичному стані складається з тунелю 2, розташованого під руслом річки 1 тунель показаний бетонованим, хоча може бути сталевим, турбін 3, муфт 4, генераторів 5, встановлених на фундаментах 6, труб 7 зі зрізаним кінцем. Труби 7 встановлюються у верхній площині тунелю 2 і перемичці дна, а зрізаний кінець труб 7 розміщується в руслі річки 1. Зрізаний кінець служить для направлення швидкісного напору в трубу 7. Труба 7 служить для направлення потоку води на лопаті турбін 3.

Тунель 2 укладають під дном річки на значну довжину так щоб кут падіння річки забезпечував вільний вихід води з тунелю 2.

Вільне розміщення турбін 3 в тунелі 2, розташування лопатей турбін 3 під падаючим потоком води дозволяє підвищити ККД і потужності електростанції.

На кресленні зображена турбіна у вигляді "млинового колеса", але можуть бути використані й інші види сучасних гідроагрегатів, у т. ч. встановлені безпосередньо в трубі 7.

Працює гідроелектростанція наступним чином.

Вода з річки 1 через труби 7 під дією тиску і швидкісного потоку спрямовується на лопаті турбін 3 (можна використовувати сопла різної конструкції). Обертання турбін 3 передається на генератори 5, виробляється електричний струм.

(56) Авторське свідоцтво Чехословаччини N 243985, кл. E 02 B 9/02, 1986.

Формула винаходу

ГІДРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ, що включає будівлю гідроелектростанції, турбінні водоводи і турбіни, з’єднані з генераторами, що відрізняється тим, що, з метою розширення області застосування, будівля гідроелектростанції виконано у вигляді тунелю, розташованого під дном річки вздовж її русла, а турбінні водоводи виконані у вигляді вертикальних труб зі зрізаною передньою стінкою початкової ділянки і розміщені у верхній частині тунелю, при цьому лопаті турбін розташовані під вихідними отворами труб, а з’єднання турбін з генераторами виконані у вигляді муфт.

МАЛЮНКИ

Малюнок 1

MM4A Дострокове припинення дії патенту Російської Федерації на винахід через несплату у встановлений термін мита за підтримку патенту в силі

Номер і рік публікації бюлетеня: 28-2000

Повідомлення опубліковане: 10.10.2000

Category: Патенты
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.